Фактури

Всички кочани фактури са отпечатани на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни. Кочаните с фактури се произвеждат по наш образец в 3 размера (А5 – 7 реда, 2/3 А4 – 21 реда и А4 –  43 реда). Всеки кочан съдържа 30 листа. На всички поръчки може да се поставя микроперфорация за по-лесно откъсване на екземплярите от кочана и номерация. Всеки кочан е с картонена корица.

Comments are closed